Roof panels Wall panels
concealed fixing
Wall panels
refrigeratory assembly
Sheathings (metal with polyester coating)
9002  
9006  
1015  
3016  
5010  
9007  
1018  
6016  
6005  
7015  
7030  
7031  
7035  
8017  
8004  
9010  
3020  
3003  
7023  
7040  
2003  
6021  
3000  
3011  

* Цветовете отговарят на класификацията пo RAL, като според медията, на която се изобразяват, може да се прояви доловима разлика в нюансите.

* Максимален срок за доставка на панелите – 15-18 дни

* Минималното количество за производство на определен тип, дебелина или цвят панели е 300 кв.м.

* За по-малки количества стандартният срок за доставка се променя индивидуално според конкретната поръчка.