Термопанели - описание, предимства, приложения

Какво преставляват термопанелите

Термопанелите са трислойни строителни елементи, които все повече се налагат в съвременното строителство поради добрите си качества и функционални показатели.

Термопанелите са направени от два слоя ламарина, между които има топлоизолационен слой. Изолационният материал може да е полиуретанова пяна, минерална вата на базата на базалтови влакна или стиропор.

Предимства на термопанели пред други строителни материали

Строителната конструкция, сглобена от термопанели, е в пъти по-лека в сравнение с класическото монолитно строителство. На първо място това означава лесно транспортиране и товарене. Като следствие времето, предвидено за строеж, значително се скъсавя. Ниското тегло на термопанелите означава значително намаляване на натоварването върху основата, върху която се изгражда сградата. По този начин се намаляват и разходите за изграждане на основите на конструкцията.

Друга специфична черта на термопалените е тяхната висока степен на пожароустойчивост. Поради тази причина те са предпочитан материал за изграждането на бензиностанции например.

Приложение на термопанели

Изброените основни качества на термопанелите ги правят масово използван стоителен материал в промишленото строителство и все повече популярни в топлоизолирането и облицоването на жилищни сгради.

Термопанели в нашият каталог

Полиуретанови покривни термопанели от Камаридис Стенни термопанели WPU - хладилна сглобка от KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA Стенни термопанели с минерална вата производство Фригопан ООД
Roof panels RPU from KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA
Description

Thickness: 20-40-50-60-80-100 мм

Width: 1000 мм

Insulation: polyurethane

Description

(Thermal insulating polyurethane sheeting PUR panels)

The thermal insulating Insotherm RPU PUR and Insotherm DPU PUR panels of KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA are complex, selfsupporting structural elements, especially designed for building roofing in particular.

Look full description for Roof panels RPU from KAMARIDIS GLOBAL WIRE SAWall sandwich panels WPU from KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA
Description

Thickness 20-40-50-60-80-100 [mm]

Width 1000 [mm]

Insulation : polyurethane

Description

(Thermal insulating polyurethane panels for side-wall cladding)

The thermal insulating Insotherm WPU PUR panels of KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA are complex, self-supporting structural elements, especially designed for sidewall cladding, construction of internal partitions and suspended ceilings.

Look full description for Wall sandwich panels WPU from KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA


Wall sandwich panels SFPU from KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA
Description

Thickness 30-40-50-60-80-100 [mm]

Width 1000 [mm]

Insulation: polyurethane

Description

(Thermal insulating polyurethane panels for side-wall cladding)

The thermal insulating Insotherm SFPU panels of KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA are complex, self-supporting structural elements, especially designed for sidewall cladding, construction of internal partitions and suspended ceilings.

Look full description for Wall sandwich panels SFPU from KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA


Tile roof sandwich panel from KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA
Description

InsoTile is the advanced perfect typification of insulated developed steel roofs in tile shape form, produced by KAMARIDIS GLOBAL WIRE S.A. Offering all the advantages of the classic Roman ceramic tile without the disadvantages.

Sectional Drawing

Сглобяване на покривни сандвич панели тип керемида

Look full description for Tile roof sandwich panel from KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA


Wall sandwich panels from RWS MOT Panels
Description

Thickness 50-60-80-100-120-150 [mm]

Width 1000 [mm]

Insulation: mineral wool

Look full description for Wall sandwich panels from RWS MOT Panels


Wall sandwich panels secret joint RW from MOT Panels
Description

Thickness 50-60-80-100-120-150 [mm]

Width 1000 [mm]

Insulation: mineral wool

Concealed installation

Look full description for Wall sandwich panels secret joint RW from MOT Panels


Roof sandwich panels RR from MOT Panels
Description

Thickness 50-60-80-100-120-150 [mm]

Width 1000 [mm]

Insulation: mineral wool

Look full description for Roof sandwich panels RR from MOT Panels


Wall panels with expanded polystyrene
Description

Thickness :  40 mm

Width: 1140 mm

Minimum length: 600 mm

Maximum length: 13500 mm

Look full description for Wall panels with expanded polystyrene


Wall panels with mineral wool
Description

Thickness: 60 mm or 100 mm

Width: 1140 mm

Minimum length: 1000 mm

Maximum length: 12000 mm

Look full description for Wall panels with mineral woolThickness – 10 mm

Light transmission – 72%

 

TECHNICAL CHARACTERISTICS – CARATTERISTICHE TECNICHE

Units – Unità Value – Valore Notes – Note
Number of walls – Numero di pareti 3
Thickness – Spessore mm 10
Pitch – Passo mm 250
Height – Altezza mm 40
Cover – Larghezza utile mm 40
Length – Lunghezza mm On request
A misura
Maximum suggested length 6,0 m
Massima lunghezza consigliata 6,0 m
Thermal insulation (U-value)
Isolamento termico (valore U)
W/m2 K 2,8 Estimated value (1)
Valore stimato (1)
Light transmission (2)
Trasmissione luminosa (2)
% 72 Clear – Cristallo (8005)
55 Opal Opale (8121)
Fire certification – Certificato fuoco B s1 d0 According to EN 13501-1 (**)
In base a EN 13501-1 (**)
Closing of heads
Chiusura delle estremità
Yes
Si
Thermowelding
Termosaldatura
Coefficient of thermal expansion
Coefficiente di dilatazione termica
mm/m °C 0,065
Service temp. (continuous use)
Temp. di esercizio (uso continuo)
°C -40°C ÷ 120°C
UV protection – Protezione UV Yes
Si
Coextruded on external side
Coestrusa sul lato esterno
Warranty – Garanzia Check Koscon 10 years limited warranty
Verificare la garanzia decennale Koscon

(1) Estimated value according to internal test method on flat sheet – Valore stimato in base a metodo di prova interno su lastra piana
(2) Internal test according to ASTM D1003. The light transmission can vary according to production tolerance – Test interno in base ad ASTM D1003. La
trasmissione luminosa puó variare in base alla tolleranza produttiva.
(**) Fire certification could be subject to limitations – Il certificato fuoco potrebbe essere soggetto a limitazioni